Koll på SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete?

torsdag 19 januari 2023

Som entreprenör i ECSkog:s certifieringsparaply får du tillgång till Mina sidor där Certifieringspärmen och Lagkrav finns

 

I pärmen finns bl.a. information om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och mall för riskbedömning.

Exempel på risker som kan förekomma i företag som är verksamma i skogsbranschen:

  • Stress orsakad av olika orsaker
  • Felaktig eller inte fungerande skyddsutrustning
  • Utrustning som inte passar individen ergonomiskt
  • Risker med ensamarbete
  • Mörkerproblem
  • Bristande nödlägesrutiner
  • Avsaknad av utrustning och/eller rutin för bärgning
  • Felaktig utbildning/kompetens för arbetsuppgiften

I Lagkrav finns information om att en certifierad entreprenör ansvarar för att följa svensk lagstiftning och kraven i Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard PEFC SWE 003:4. Specifika lagkrav som även ingår i Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard PEFC SWE 003:4 listas och man får tips och länkar för att lära sig mer. Bl.a. om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).

Är du skogsentreprenör och vill PEFC-certifiera din verksamhet? Gör en intresseanmälan här så kontaktar vi dig för vidare dialog.

 

Koll på SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete?