ECS Entreprenörscertifiering Skog AB ägs till lika delar av

  • Södra skogsägarna Ek.för.
  • PanCert AB
  • Svenska Kyrkans PEFC Ek.för.
  • Skogsägarna Mellanskog