Skogsbruksplanläggning förnyelsekurs 2021

Förnyelsekurs för skogsbruksplanläggare ska genomföras minst vart 5:e år och ska ha fokus på kalibrering av naturvärdesbedömning och nyheter inom certifiering, planläggning mm.

SYN (Skogsbrukets Yrkesnämnd) har tagit fram kursprogram för skogsbruksplanläggare. Länk https://synkurser.skotselskolan.se/kurser/skogsbruksplanlaggning/

 

Våren 2022

Plats:

6-7 april i Växjö

23-24 augusti i Umeå

27-28 september i Knivsta

Kostnad: 4 500 kr för ECSkog-anslutna entreprenörer (7 000 kr för ej ECSkog-anslutna entreprenörer).

Kostnaden är inklusive fika, lunch och kursdokumentation.

 

 Anmäl dig via mejl till utbildning@ecskog.se.

Vid övriga frågor kring utbildningen kontakta Ronnie Andersson, 073-801 32 14.