Skogsbruksplanläggning förnyelsekurs våren 2021

Certifierade skogsbruksplanläggare har krav på kompetensutveckling och ska kontinuerligt 
genomföra kalibreringsövningar. Förnyelsekurs för skogsbruksplanläggare ska genomföras minst vart 5:e år. SYN (Skogsbrukets Yrkesnämnd) har tagit fram kursprogram för skogsbruksplanläggare. Utbudet av kurser för skogsbruksplanläggare inte är tillräckligt för att möta det behov som finns och därför har ECSkog tagit fram denna kurs som ger nödvändig förnyelse av kompetens för att uppfylla PEFC-standardens krav. 

Kostnad: 4 000 kr för ECSkog-anslutna entreprenörer. Kostnaden är inklusive fika, lunch och 
kursdokumentation.

Plats:

4-5 maj i Götaland (Växjötrakten) 

18-19 maj i (södra Norrland) 

1-2 juni i Norrland (Västerbotten)

 

Anmäl dig via mejl till utbildning@ecskog.se.

Vid övriga frågor kring utbildningen kontakta Ronnie Andersson, 073-801 32 14.