Förnyelse av kompetens för Skogsbruksplanläggning


Skogsbruksplanläggning förnyelsekurs inkl Naturvärdesbedömning förnyelsekurs 

Skogsbruksplanläggare ska genomföra förnyelse av kompetens i skogsbruksplanlägggning och naturvärdesbedömning minst vart 5:e år enlighet med SYN eller motsvarande. Förnyelsekurserna ska ha fokus på kalibreringsövningar och nyheter inom aktuellt område.

ECSkog erbjuder ett komplett kurspaket av dessa två kurser i direkt följd och det är fullt möjligt att delta båda kurser eller endast en av kurserna.

Dag 1  Skogsbruksplanläggning förnyelsekurs: fokus på nyheter inom certifieringsstandarder, planläggning och kalibreringsövningar i fält.

Dag 2  Naturvärdesbedömning förnyelsekurs: ägnas helt åt kalibreringsövningar i fält inom naturvärdesbedömning enligt Skogsbiologernas metod.

Plats och datum:                                    Anmälan senast:

Växjö 22-23 maj 2024                           7 maj 2024

Umeå 29-30 maj 2024                           15 maj 2024

Förkunskapskrav är

Grundläggande kompetens i Skogsbruksplanläggning  och naturvärdesbedömning.

Skötselskolans moduler (2024 års version):

● Miljöhänsyn Grunder
● Miljöhänsyn i praktiken

Anmäl intresse via mejl till utbildning@ecskog.se.

Ange företagets namn, PEFC-bevisnr, fakturamail, deltagarens namn och telefonnr/emailadress samt ev allergier.

Vid frågor kring utbildningen kontakta Ronnie Andersson, 073-801 32 14.