Skogsbruksplanläggning förnyelsekurs våren 2021

Förnyelsekurs för skogsbruksplanläggare ska genomföras minst vart 5:e år och ska ha fokus på kalibrering av naturvärdesbedömning och nyheter inom certifiering, planläggning mm.

SYN (Skogsbrukets Yrkesnämnd) har tagit fram kursprogram för skogsbruksplanläggare. Länk https://synkurser.skotselskolan.se/kurser/skogsbruksplanlaggning/

Kostnad: 4 000 kr för ECSkog-anslutna entreprenörer (6 500 kr för ej ECSkog-anslutna entreprenörer). Kostnaden är inklusive fika, lunch och kursdokumentation.

Plats:

4-5 maj i Götaland (Växjötrakten) - Fullbokad

18-19 maj i (södra Norrland) 

1-2 juni i Norrland (Västerbotten) - Fullbokad

28-29 september i Fredrikslund (Knivsta)

 

Anmäl dig via mejl till utbildning@ecskog.se.

Vid övriga frågor kring utbildningen kontakta Ronnie Andersson, 073-801 32 14.