Skogsbruksplanläggning förnyelsekurs våren 2021

Förnyelsekurs för skogsbruksplanläggare ska genomföras minst vart 5:e år och ska ha fokus på kalibrering av naturvärdesbedömning och nyheter inom certifiering, planläggning mm.

SYN (Skogsbrukets Yrkesnämnd) har tagit fram kursprogram för skogsbruksplanläggare. Länk https://synkurser.skotselskolan.se/kurser/skogsbruksplanlaggning/

Kostnad: 4 000 kr för ECSkog-anslutna entreprenörer (6 500 kr för ej ECSkog-anslutna entreprenörer). Kostnaden är inklusive fika, lunch och kursdokumentation.

Plats:

4-5 maj i Växjö - Fullbokad

18-19 maj i Ljusdal - Fullbokad 

1-2 juni i Vindeln - Fullbokad

31 augusti - 1 september i Vindeln - Fullbokad

15-16 september i Växjö - Fullbokad

28-29 september i Fredrikslund (Knivsta)

5-6 oktober i Ljusdal

 

Vi följer Folkhälsmyndighetens rekommendationer om max antal deltagare och begränsar därför kurserna tillsvidare till max 8 personer inklusive kurslärare.

Anmäl dig via mejl till utbildning@ecskog.se.

Vid övriga frågor kring utbildningen kontakta Ronnie Andersson, 073-801 32 14.