Skogsbruksplanläggning förnyelsekurs 2022

Förnyelsekurs för skogsbruksplanläggare ska genomföras minst vart 5:e år och ska ha fokus på kalibrering av naturvärdesbedömning och nyheter inom certifiering, planläggning, teknik mm.

SYN (Skogsbrukets Yrkesnämnd) har tagit fram kursprogram för skogsbruksplanläggare.                         Länk https://syn-kurser.se/skogsbruksplanlaggning/

Plats:                                                          Anmälan senast:

27-28 september i Knivsta                   12 september

 

Kostnad: 4 500 kr för ECSkog-anslutna entreprenörer (7 000 kr för ej ECSkog-anslutna entreprenörer).

Kostnaden är inklusive fika, lunch och kursdokumentation.

Anmäl dig via mejl till utbildning@ecskog.se.

Vid övriga frågor kring utbildningen kontakta Ronnie Andersson, 073-801 32 14.


Naturvärdesbedömning förnyelsekurs 2022

Förnyelsekurs för naturvärdesbedömning ska genomföras minst vart 5:e år av de som ansvarar för planering inför skoglig åtgärd. Detta är enligt förslag till ny PEFC-standard som snart träder i kraft. Kursdagen ägnas åt kalibreringsövningar inom naturvärdesbedömning enligt Skogsbiologernas metod.

Plats:                                                    Anmälan senast:

28 september i Knivsta                  20 september

 

Kostnad: 2 500 kr för ECSkog-anslutna entreprenörer (3 500 kr för ej ECSkog-anslutna entreprenörer).

Kostnaden är inklusive fika, lunch och kursdokumentation.

Anmäl dig via mejl till utbildning@ecskog.se

Vid övriga frågor kring utbildningen kontakta Ronnie Andersson, 073-801 32 14.