Skogsbruksplanläggning förnyelsekurs

Certifierade skogsbruksplanläggare har krav på kompetensutveckling och ska kontinuerligt 
genomföra kalibreringsövningar. Förnyelsekurs för skogsbruksplanläggare ska genomföras minst vart 5:e år. SYN (Skogsbrukets Yrkesnämnd) har tagit fram kursprogram för skogsbruksplanläggare. Utbudet av kurser för skogsbruksplanläggare inte är tillräckligt för att möta det behov som finns och därför har ECSkog tagit fram denna kurs som ger nödvändig förnyelse av kompetens för att uppfylla PEFC-standardens krav. 

Datum: 22-23 september 2020

Plats: Fredrikslund i Knivsta kommun, Uppsala län

Kostnad: 4 000 kr för ECSkog-anslutna entreprenörer. Kostnaden är inklusive fika, lunch och 
kursdokumentation.

Program/inbjudan

Anmäl dig via mejl till utbildning@ecskog.se senast den 31 augusti 2020.

Vid övriga frågor kring utbildningen kontakta Ronnie Andersson, 073-801 32 14.
 


Förnyelsekurs naturvärdesbedömning för planerare 

Personer som ansvarar för planering av ett område inför skoglig åtgärd ska ha kompetens i skoglig naturvärdesbedömning. Systematisk kompetensutveckling ska ingå som en viktig del i certifierade företag. ECSkog ser behov av att kunna erbjuda förnyelse och kalibrering av naturvärdesbedömning för planerare i det certifierade skogsbruket och har därför tagit fram denna kurs som erbjuds till ECSkog-anslutna entreprenörer.

Datum: 24 september 2020

Plats: Fredrikslund i Knivsta kommun, Uppsala län

Kostnad: 2 000 kr för ECSkog-anslutna entreprenörer. Kostnaden är inklusive fika, lunch och 
kursdokumentation.

Program/inbjudan

Anmäl dig via mejl till utbildning@ecskog.se senast den 31 augusti 2020.

Vid övriga frågor kring utbildningen kontakta Ronnie Andersson, 073-801 32 14.