Ansökan om certifiering

När du anmäler dig till ECSkog, påbörjas certifieringen av ditt företag.

ECSkog är ett specialiserat entreprenörscertifieringsparaply. Vi arbetar bara för dig utan sidoengagemang. Verksamheten finansieras genom certifieringsavgifter. 2022 tar vi ut en engångsavgift om 2 500 kr, vid nycertifiering. Avgiften faktureras efter första besöket. Efter godkänd certifieringsrevision tar vi ut en årsavgift. Den består av en fast del om 1 000 kr/företag och en rörlig del om 900 kr/enhet (1 maskin eller motsvarande). Årsavgiften är maximalt 10 000 kr/år, lagstadgad moms tillkommer.

Företag

 

Kontaktperson

Postnummer*
 

Din verksamhet