Certifiering av skogsentreprenörer

Att certifiera sitt företag är frivilligt. För PEFC-certifierade skogsägare och avverkningsorganisationer är det dock ett certifieringskrav att använda sig av certifierade entreprenörer för utförande av skogliga tjänster. ECSkog certifierar skogsentreprenörer verksamma hos dessa uppdragsgivare.