Natur- och kulturhänsyn avverkning förnyelsekurs 2022 - 1 dag

Förnyelse av SYN-kurs är obligatoriskt för de som leder, planerar och utför skogligt arbete i ett PEFC-certifierat företag. Under pandemin april 2020 - september 2021 har det varit ett undantag för att genomföra kurser där smittspridning kan uppstå. Detta undantag upphörde i september och samtliga kurser ska genomföras senast juni 2022.

Datum:

Nya datum kommer inom kort.

Kostnad: 2 500 kr för anslutna till ECSkog. Kostnaden är inklusive fika, lunch och kursdokumentation. Obligatoriskt teoretiskt moment tillkommer. Dessa webbmoduler på skötselskolan kostar 600 kr.

Anmälan: Anmäl dig via mejl till utbildning@ecskog.se

Ange namn, PEFC-bevisnummer och mejladress samt allergier.

Vid övriga frågor kring utbildningen kontakta Ronnie Andersson, 073-801 32 14.