Natur- och kulturhänsyn avverkning förnyelse - 1 dag

Förnyelse av SYN-kurs är obligatoriskt för de som leder, planerar och utför skogligt arbete i ett PEFC-certifierat företag. Under pandemin april 2020 - september 2021 har det varit ett undantag för att genomföra kurser där smittspridning kan uppstå. Detta undantag upphörde i september 2021 och samtliga kurser ska genomföras senast 31 december 2022. 

Datum och plats:                                                                                                                    Anmälan senast:

21 sept 2023 Skellefteå/Västerbotten NYTT DATUM 5 okt 2023                             29 sept 2023

18 sept 2023 Kalix/Norrbotten NYTT DATUM 4 okt 2023                                          29 sept 2023  

 

Kostnad: 2 600 kr för anslutna till ECSkog. Kostnaden är inklusive fika och kursdokumentation. Obligatoriskt teoretiskt moment tillkommer. Dessa webbmoduler på skötselskolan kostar 600 kr.

Anmälan: Anmäl dig via mejl till utbildning@ecskog.se

Ange namn, PEFC-bevisnummer och mejladress samt ev allergier och om ni behöver köpa till skötselskolans moduler.

Vid övriga frågor kring utbildningen kontakta Ronnie Andersson, 073-801 32 14.