Vision

 • ECSkog ska vara ledande för certifiering av entreprenörer verksamma i system
  för certifiering av skog och spårbarhet (CoC).
 • ECSkog ska vara tongivande och drivande i utvecklingen av PEFC:s
  entreprenörscertifiering.
 • ECSkog medverkar aktivt i säkerställandet av ägarnas CoC, genom kvalificerad
  revision av den skogliga verksamheten.
 • ECSkog ska vara entreprenörens bästa val för kostnadseffektiv certifiering.
 • ECSkog ska vara drivande för utveckling och samordning av utbildning för
  kvalificerat natur- och kulturvårdsanpassat skogsbruk.
 • ECSkog kan vara verksamt i hela landet.

Här kan du ladda ned ECSkog:s miljöpolicy.