ADR-S 1.3 förnyas vart 5:e år

Enligt nu gällande PEFC-standard krävs att alla som transporterar farligt gods, oavsett mängd, ska ha ADR-utbildning enligt 1.3/13.2. 

ECSkog kan i samarbete med KWT utbildning ge tillgång till en webbaserad utbildning som ger den nödvändiga behörigheten. Undervisning och prov genomför ni vid datorn när tiden passar. Efter avklarat slutprov får du utbildningsbeviset hemskickat. Ni får också tillgång till hjälpmedel för att göra godsdeklarationer.

Tryck på knappen så får du mera information och kan beställa utbildningen från KWT:

Mer information / beställa

Det finns även andra aktörer som erbjuder utbildningen. Via Google kan ni hitta fler.

 

Den som transporterar drivmedel till fordon eller utrustning motsvarande högst 60 liter per transportenhet ska ha tillämplig kompetens för hanteringen, t.ex. i form av en anpassad ADR-S 1.3-utbildning. Exempel på webbutbildning: https://www.safepaconline.com/utbildning/adr-light