Natur- och kulturhänsyn röjning/förröjning - 1 dag

Förnyelse av SYN-kurs är obligatoriskt för de som leder, planerar och utför skogligt arbete i ett PEFC-certifierat företag. Under pandemin april 2020 - september 2021 har det varit ett undantag för att genomföra kurser där smittspridning kan uppstå. Detta undantag upphörde i september 2021 och samtliga kurser ska genomföras senast 31 december 2022. 

Datum och plats:                                                                                                                      Anmälan senast:

8 juni 2023 Skellefteå/Västerbotten NYTT DATUM 22 sept 2023                                        21 sept 2023

 

Kostnad: 2 600 kr för anslutna till ECSkog. Kostnaden är inklusive fika och kursdokumentation. Obligatoriskt teoretiskt moment tillkommer. Dessa webbmoduler på skötselskolan kostar 600 kr.

Anmälan: Anmäl dig via mejl till utbildning@ecskog.se

Ange namn, PEFC-bevisnummer och mejladress samt ev allergier.

Vid övriga frågor kring utbildningen kontakta Ronnie Andersson, 073-801 32 14.