Skogsbrukets Yrkesnämnd, SYN

SYN är ett partssammansatt organ som bland annat har till uppgift att säkerställa praktiska yrkesutbildningar med utlovad kvalité genom att ta fram kursinnehåll och ackreditera kursanordnare och genom uppföljning säkerställa att de håller rätt nivå. I SYN ingår Gröna arbetsgivare, GS-facket, Ledarna, LRF Skogsägarna och SE Skogsentreprenörerna. Besök https://synkurser.skotselskolan.se/

SYN-kurserna namnges Natur- och kulturhänsyn (förutom skogsbruksplanläggning) likt PEFC-standarden och namnen Grönt körkort/Blått körkort är borttaget.  I PEFC-standarden kallas kurserna fortfarande Natur- och kulturmiljövård.

SYN:s kurser som PEFC-standarden hänvisar till är följande:
Kursens namn och målgrupp                                                            Längd        Förnyelse   

Avverkningsentreprenörer:
Natur- och kulturhänsyn Avverkning Grundkurs                       2 dagar        
Natur- och kulturhänsyn Avverkning Förnyelse                         1 dagar       Vart 5:e år

Skogsvårdsentreprenörer:
Natur- och kulturhänsyn Röjning/Förröjning                              1 dag           Vart 5:e år
Natur- och kulturhänsyn Plantering för plantbasar                   1 dag           Vart 5:e år
Natur- och kulturhänsyn Markberedning                                      1 dag          Vart 5:e år
Natur- och kulturhänsyn Dikesrensning/Skyddsdikning         1-2 dagar   Vart 5:e år

Planläggningsentreprenörer:
Skogsbruksplanläggning grund                                                       2 dagar
Skogsbruksplanläggning förnyelse                                                 1 dag           Vart 5:e år
Grundläggande naturvärdesbedömning                                        2 dagar

Kursanordnare
Det finns cirka 60 ackrediterade kursanordnare av SYN:s kursutbud över hela landet. Flera av de större 
skogsbolagen håller kurser i egen regi och de erbjuder ibland sina anlitade entreprenörer att kunna delta. 
För mer information om samtliga kursanordnare besök https://synkurser.skotselskolan.se/kursanordnare/