Certifieringsstandarden ställer kunskapskrav på certifierade entreprenörer. Lämplig grundutbildning är 3-årigt naturbruksgymnasium med skoglig inriktning. Därutöver ska alla som utför skogliga arbeten ha natur- och kulturvårdsutbildning motsvarande SYN-kursen Natur och Kulturmiljövård. För arbeten med dikesrensning och skyddsdikning krävs utbildningen skyddsdikning/dikesrensning. Personal som utför skoglig planering ska ha kompetens för skoglig naturvärdsbedömning.

ECSkog samarbetar med SYN, Skogsbrukets YrkesNämnd som genom sina utbildningsanordnare genomför dessa kurser. SYN:s kursutbud finns på hemsidan http://synkurser.skotselskolan.se/.