Intresseanmälan

Skicka in dina företagsuppgifter via mejl eller kontakta oss på telefon.

Information

Vi skickar information som hjälper dig så du är förberedd inför mötet med internrevisorn.

Internrevisor kontaktar dig

Någon av våra internrevisorer kontaktar dig och bestämmer tid för ett första möte.

Första mötet – Förrevision

Internrevisorn kommer ut och gör en förrevision, med det menas att det är en förberedelse inför certifieringen. Ni går igenom PEFC:s entreprenörsstandard och certifieringspärmen delas ut. Resultatet blir ett protokoll där de åtgärder listas som behöver vidtas för att du ska uppfylla PEFC-standarden. Du får tid att genomföra åtgärderna med hjälp av pärmens förslag och revisorns råd.

Andra mötet - Certifiering

När åtgärderna är uppfyllda genomförs en certifieringsrevision där vi skriver vi ett certifieringsavtal och företaget får ett ”entreprenörsbevisnummer”. När årsavgiften är betald kommer entreprenörsbevis och certifieringsdekaler per post. PEFC dekal som du kan sätta på din maskin.


När företaget är certifierat ingår man i ECSkog:s årliga revisionsrutiner, där alla företag genomför en årlig "egenkontroll" som sammanställs av ECSkog. I det årliga "revisionslotteriet" tas 20% av företagen ut för internrevision, då våra internrevisorer besöker entreprenörernas vardagliga verksamhet. Det är för oss ett viktigt mötet med entreprenörsföretagen, där vår strävan är att nå ett kreativt erfarenhetsutbyte så vi gemensamt kan förbättra verksamheten och kontrollera att standarden efterlevs.

Så här gör du för att bli certifierad

Intresseanmälan

Skicka in dina företagsuppgifter via mejl eller kontakta oss på telefon.

Information

Vi skickar information som hjälper dig så du är förberedd inför mötet med internrevisorn.

Internrevisor kontaktar dig

Någon av våra internrevisorer kontaktar dig och bestämmer tid för ett första möte.

Förrevision

Internrevisorn kommer ut och gör en förrevision. Vid förrevisionen görs en genomgång av PEFC-standardens krav inför certifieringen och hur dessa ska uppfyllas i företaget.

Certifiering

När kraven har uppfyllts genomförs en certifieringsrevision där vi skriver ett certifieringsavtal.