För att bli certifierad

Ansök via hemsidan

Skicka in dina företagsuppgifter via ansökningsformuläret på hemsidan eller kontakta oss på telefon.

Information via Mina sidor

Du får ett välkomstbrev med informaton via e-post och tillgång till Mina sidor. På Mina sidor hittar du Certifieringspärmen som hjälper dig att förbereda inför mötet med internrevisorn.

Internrevisor kontaktar dig

Någon av våra internrevisorer kontaktar dig och bestämmer tid för ett första möte.

Första mötet – Förrevision

Tillsammans med internrevisorn görs en förrevision. Där går ni igenom PEFC-standardens krav inför certifieringen och hur dessa ska uppfyllas i företaget. Resultatet blir ett protokoll där de åtgärder listas som behöver vidtas för att du ska uppfylla PEFC-standarden. Du får sedan tre månader på dig att genomföra åtgärderna med hjälp av pärmens förslag och revisorns råd.

Andra mötet - Certifiering

När åtgärderna är inskickade via Mina sidor eller direkt till revisorn samt godkända, genomförs en certifieringsrevision där vi skriver vi ett certifieringsavtal och företaget får ett ”entreprenörsbevisnummer”. När årsavgiften är betald kommer entreprenörsbevis och certifieringsdekaler per post. 


När företaget är certifierat ingår man i ECSkog:s årliga revisionsrutiner, där alla företag genomför en årlig egenkontroll som sammanställs av ECSkog. I det årliga lottningen tas 20% av företagen ut för internrevision, då våra internrevisorer besöker entreprenörernas vardagliga verksamhet. Det är för oss ett viktigt mötet med entreprenörsföretagen, där vår strävan är att nå ett kreativt erfarenhetsutbyte så vi gemensamt kan förbättra verksamheten och kontrollera att standarden efterlevs.

Så här gör du för att bli certifierad

Intresseanmälan

Skicka in dina företagsuppgifter via anmälningsformuläret, klicka på "Bli certifierad", eller kontakta oss på telefon.

Information

Du får ett välkomstbrev via e-post och tillgång till Mina sidor. Där hittar du Certifierings-pärmen som hjälper dig att förbereda inför mötet med internrevisorn.

Internrevisor kontaktar dig

Någon av våra internrevisorer kontaktar dig och bestämmer tid för ett första möte.

Förrevision

Tillsammans med internrevisorn görs en förrevision. Där går ni igenom PEFC-standardens krav inför certifieringen och hur dessa ska uppfyllas i företaget.

Certifiering

När kraven har uppfyllts genomförs en certifieringsrevision där vi skriver ett certifieringsavtal.