RyssbyGymnasiet AB erbjuder kurser i dikesrensning/skyddsdikning

Kursprogram: https://syn-kurser.se/dikning/

 

Datum grundkurs: 23-24 maj 2023

Datum förnyelsekurs:  25 maj 2023

Plats: RyssbyGymnasiet, Kungsvägen 36, 341 76 Ryssby

 

Anmälan till RyssbyGymnasiet, se länk https://syn-kurser.se/kursanordnare/ryssbygymnasiet-ab/

Frågor kring utbildningen kontakta info@ryssbygymnasiet.se