Ansökan om certifiering

När du ansöker om certifiering hos ECSkog, påbörjas certifieringen av ditt företag och du får tillgång till Mina sidor.

ECSkog är ett specialiserat entreprenörscertifieringsparaply. Vi arbetar bara för dig utan sidoengagemang. Verksamheten finansieras genom certifieringsavgifter.

2022 tar vi ut en engångsavgift om 2 500 kr, vid nycertifiering. Avgiften faktureras efter första besöket. Efter godkänd certifieringsrevision tar vi ut en årsavgift. Den består av en fast del om 1 000 kr/företag och en rörlig del om 900 kr/enhet (1 maskin eller motsvarande). Årsavgiften är maximalt 10 000 kr/år, lagstadgad moms tillkommer.

 

I ansökan nedan anger du vilken av följande kategorerier som din verksamhet i huvudsak tillhör:

Avverkningsentreprenör, registrerat företag som utför skogliga avverkningsarbeten, t.ex. gallring, slutavverkning och skörd av skogsbränslen, på skogsmark.

Skogsvårdsentreprenör, registrerat företag som utför skogsvårdsuppdrag, t.ex. markberedning, plantering, röjning eller dikning, på skogsmark.

Planläggningsentreprenör, registrerat företag som utför skogsbruksplanläggning, annan planering och/eller inventeringsverksamhet med betydelse för PEFC-kravens efterlevnad.

Företag

Kontaktperson

När din ansökan blir godkänd får du tillgång till Mina sidor, du kan redan nu välja ditt lösenord för inloggning.

Din verksamhet