Ansökan om certifiering

Vill du ha mer information innan du ansöker? Ring oss på 073-803 84 12 eller skicka ett mejl till info@ecskog.se så återkommer vi.

 

När du ansöker om certifiering hos ECSkog, påbörjas certifieringen av ditt företag och du får tillgång till Mina sidor.

ECSkog är ett specialiserat entreprenörscertifieringsparaply. Vi arbetar bara för dig utan sidoengagemang. Verksamheten finansieras genom certifieringsavgifter.

 

Avgifter

2023 tar vi ut en engångsavgift om 2 900 kr, vid nycertifiering (s.k. förrevision), faktureringsavgift tillkommer. Avgiften faktureras efter första besöket. Efter godkänd certifieringsrevision tar vi ut en årsavgift. Den består av en fast del om 1 000 kr/företag och en rörlig del om 990 kr/enhet (en maskin eller två helårsarbeten, men minst en enhet oavsett övriga förhållanden). Årsavgiften är maximalt 10 000 kr/år. Faktureringsavgift tillkommer vid fakturering av er första certifieringsrevision. Lagstadgad moms tillkommer på samtliga avgifter.

***

I ansökan nedan anger du vilken av följande kategori som din verksamhet i huvudsak tillhör:

Avverkningsentreprenör, registrerat företag som utför skogliga avverkningsarbeten, t.ex. gallring, slutavverkning och skörd av skogsbränslen, på skogsmark.

Skogsvårdsentreprenör, registrerat företag som utför skogsvårdsuppdrag, t.ex. markberedning, plantering, röjning eller dikning, på skogsmark.

Planläggningsentreprenör, registrerat företag som utför skogsbruksplanläggning, annan planering och/eller inventeringsverksamhet med betydelse för PEFC-kravens efterlevnad.

 

Genom att skicka in ansökan om certifiering godkänner du att ECSkog hanterar dina personuppgifter. Du kan läsa om vår hantering i vår Personuppgiftspolicy.

Företag

Kontaktperson

När din ansökan blir godkänd får du tillgång till Mina sidor, nedan väljer du lösenord för ditt inlogg.

Din verksamhet