Viktigt med skriftliga avtal vid entreprenadarbeten i skogen

onsdag 15 november 2023

Att upprätta skriftliga avtal mellan skogsägare och entreprenör är viktigt för att bland annat uppfylla baskraven i skogscertifiering och klargöra ansvarsfrågan vid oväntade händelser.

 

Vid interna och externa revisioner hos skogsägare som ingår i Södras gruppcertifikat har det uppmärksammats brister kopplade till att skogsägare inte upprättar avtal då man på egen hand anlitar skogliga entreprenörer. Ett baskrav i certifieringen är att det ska finnas skriftliga avtal mellan uppdragsgivare och den som utför uppdraget. Det kravet gäller även när skogsägare på egen hand anlitar entreprenörer för att utföra skogliga åtgärder i sin skog.

Då sannolikheten är stor att det här är en generell brist vill vi informera och uppmana dig som entreprenör att själv efterfråga ett skriftligt avtal om en skogsägare som vill anlita ditt företag för skogliga åtgärder inte tar upp frågan. Utöver att vara ett krav i skogscertifiering så är det också en trygghet för dig som entreprenör att ha en tydlighet i vad som är överenskommet.

Observera att när du som entreprenör utför skogliga uppdrag/åtgärder via en skoglig organisation, exempelvis Södra, behöver du inte upprätta avtal med varje enskild skogsägare, utan det sköter den uppdragsgivande organisationen om.  Uppmaningen gäller bara då du utför åtgärder där du har direktkontakt och gör upp affären med skogsägaren själv.

Det finns färdiga avtalsmallar som skogsägaren kan ladda ned och använda från bland annat de olika gruppcertifikatens webbsidor för att underlätta avtalsskrivandet. Du som är entreprenör och ansluten till ECSkog hämtar avtalsmallar på Mina sidor under flik 5 i Certifieringspärmen.

  • Att upprätta korrekta avtal är inte bara ett krav från PEFC och FSC®, utan också en trygghet för både skogsägare och entreprenör. Det beskriver vilka åtgärder du och skogsägaren har kommit överens om och klargör ansvarsfrågor, säger Tomas Rahm, skoglig specialist inom certifiering och hållbarhet på Södra.