Utvidgat undantag från PEFC-standardens krav på fältutbildning

Fredag 11 december 2020

Med anledning av covid-19 har PEFC:s styrelse beslutat att utvidga det tillfälliga undantaget från PEFC-standardens krav på fältutbildning enligt SYN. Nu får undantag medges för alla utbildningssituationer som inte kan genomföras på ett coronasäkert sätt.

Restriktionerna med anledning av covid-19 har en rad effekter på både samhället och skogsbruket. Bland annat ställs många fältutbildningar in på grund av svårigheten att i nuläget samla människor. Därför beslutade PEFC:s styrelse i våras att tills vidare medge undantag från PEFC-standardens krav på fältkurser enligt SYN.

https://pefc.se/utvidgat-undantag-fran-pefc-standardens-krav-pa-faltutbildning/ 

 Utvidgat undantag från PEFC-standardens krav på fältutbildning