Uppdaterad information för säkerhetsdatablad och kemikalieförteckning

tisdag 17 januari 2023

På Mina sidor hittar ni ECSkogs certifieringspärm

Vi har uppdaterat informationen kring säkerhetsdatablad. I certifieringspärmen på Mina sidor hittar ni även en ny kemikalieförteckning och innehållsförteckning.

Fyll i dem direkt på datorn!

Logga in här.

Uppdaterad information för säkerhetsdatablad och kemikalieförteckning