Sveaskog erbjuder finansieringslösning till skogsentreprenörer

Tisdag 22 februari 2022

Sveaskogs nya finansbolag som ska erbjuda skogsentreprenörerna en anpassad och konkurrenskraftig finansieringslösning för skogsmaskiner – i alla geografier.

– I Sveaskogs dialog med näringen framhålls ofta bristande finansieringsmöjligheter som ett hinder för att utveckla verksamheten. Det drabbar särskilt unga och nya entreprenörer i glesbygd. Vi tror på branschen och vill möta upp detta behov genom att erbjuda leasing och avbetalningsköp på skogsmaskiner, säger Mats Oja, inköpschef på Sveaskog och vd för det nystartade bolaget Sveaskog Finans AB. Han tillägger:

– Vi är glada över det intresse vi fått. En skogsmaskin kostar fem till sex miljoner kronor. Det är en betydande investering i förhållande till de flesta entreprenörers omsättning. Sveaskog kan branschen och förstår dessa småföretagares vardag. Det ger oss en unik möjlighet att erbjuda lösningar anpassade efter deras behov, oavsett var i landet de verkar.

https://www.sveaskog.se/press/2022/premiar-for-sveaskogs-nya-finansbolag/

Sveaskog erbjuder finansieringslösning till skogsentreprenörer