Publik konsultation av PEFCs certifieringssystem för hållbart skogsbruk

Måndag 4 april 2022

PEFC:s certifieringssystem för skog bygger på nationella processer som är öppna för alla intressenter i ett hållbart brukande av skogen. Systemet revideras var 5:e år och sedan mars 2021 har 30-talet organisationer arbetat med revisionen. Nu är det dags för publik konsultation vilket innebär att alla kan ta del av arbetet och komma med synpunkter. Den publika konsultationen pågår mellan 4 april och 3 juni.

Standardutkastet och mer information hittar ni här:

Standardrevision 2021- 2022 - Svenska PEFC
 

Sista dag för synpunkter 3 juni 2022

Publik konsultation av PEFCs certifieringssystem för hållbart skogsbruk