Nytt PEFC-krav: Förnyelse av kompetens i naturvärdesbedömning

torsdag 29 februari 2024

En nyhet i PEFC-standarden TD V är nu att alla som ska inneha kompetens i naturvärdesbedömning behöver genomföra förnyelse vart 5e år.

ECSkog erbjuder därför Naturvärdesbedömning förnyelsekurs under våren 2024 i trakten av Växjö och Umeå. 

Förnyelsekurs för naturvärdesbedömning ska genomföras minst vart 5:e år av de som ansvarar för planering inför skoglig åtgärd och/eller målklassning av ett område. 

Kursdagen ägnas åt kalibreringsövningar inom naturvärdesbedömning enligt Skogsbiologernas metod.

Plats:                                                    Anmälan senast:

Växjö 23 maj 2024                            7 maj 2024

Umeå 30 maj 2024                           15 maj 2024

Förkunskapskrav är

Grundläggande kompetens i naturvärdesbedömning.

Skötselskolans moduler (2024 års version):

● Miljöhänsyn Grunder
● Miljöhänsyn i praktiken

Anmäl intresse via mejl till utbildning@ecskog.se

Nytt PEFC-krav: Förnyelse av kompetens i naturvärdesbedömning