Nytt i sociala standarden

Onsdag 16 maj 2018

SWE 002:4 4 Sociala standarden inleds med uppförandekod, som skall genomsyra verksamheten
SWE 002: 4 4.6 Försäkringsskydd, motsvarande kollektivavtalade försäkringar, skall finnas för alla verksamma i företaget. Även ägare. Gäller arbetsskada, tjänstepension, sjukdom/livsförsäkring och premiebefrielse
SWE 002:4 4.7.2 Undantag krav på dokumenterade arbetsplatsträffar
SWE 002:4 4.9 Jämställdhet och jämlikhet ska gälla i verksamheten. Arbete och föräldraskap ska kunna kombineras
SWE 002:4 4.10 Kompetenskrav utvidgas coh omfattar "personal som planerar, leder och utför" skogliga arbeten. För markberedare och skogsbruksplanläggare utvidgas kraven.

 

Nytt i sociala standarden