Nya krav för entreprenören

Onsdag 13 juni 2018

SWE 003:4 4.2.1 Familjeföretag får undantag från delar av sociala standarden
SWE 003:4 4.6.1 Max ett led underentreprenörer
SWE 003:4 4.8.1 Undantag från krav på ADR 1.3, vid transport av max 60 liter bränsle per transportenhet, om det finns lämplig kompetens som till exempel anpassad ADR 1.3 utbildning
SWE 003:4 4.8.3 Farligt gods transporteras i ventilerat utrumme.
SWE 003:4 4.10.5 Skogsbrand förebyggs enligt gemensamt med beställaren upprättade och dokumenterade rutiner.

 

Nya krav för entreprenören