Ny PEFC-standard träder i kraft 16 januari 2024

tisdag 19 december 2023

Vid styrelsemötet 11 december fastställde svenska PEFC:s styrelse att datum för ikraftträdande ska vara den 16 januari 2024 med ett års övergångsperiod. 

Ett av de större omtagen har varit att se till att kraven för skogsbruksplaner fungerar med ny teknik. Granskning och kontroll har stärkts upp både avseende intern och extern revision. Krav på handlingsplaner för att minska fossila koldioxidutsläpp för avverkningsorganisationer införs samt kompetens i resurssnåla körsätt och undvikande av körskador för de som kör skördare och skotare. Det kommer också förtydliganden av kompetenskraven i natur-och kulturmiljövård och krav på kompetens i skoglig naturvärdesbedömning även för skogsbruksplanläggare.

Läs mer på PEFCs hemsida: https://pefc.se/vara-standarder/standardrevision-2021-2022

PEFC Standarden: https://pefc.se/vara-standarder/svenska-pefc-standarden

Ny PEFC-standard träder i kraft 16 januari 2024