Natur- och Kulturhänsyn; kurser 2023

fredag 3 februari 2023

Under september 2023 erbjuder ECSkog kurser i Skellefteå resp. Överkalix

Förnyelse av SYN-kurs är obligatoriskt för de som leder, planerar och utför skogligt arbete i ett PEFC-certifierat företag.

Läs mer om utbildningarna här.

Natur- och kulturhänsyn röjning/förröjning - 1 dag

Natur- och kulturhänsyn avverkning förnyelse - 1 dag

 

Om SYN

SYN (Skogsbrukets Yrkesnämnd)  är ett partssammansatt organ som bland annat har till uppgift att säkerställa praktiska yrkesutbildningar med utlovad kvalité genom att ta fram kursinnehåll och ackreditera kursanordnare och genom uppföljning säkerställa att de håller rätt nivå. I SYN ingår Gröna arbetsgivare, GS-facket, Ledarna, LRF Skogsägarna och SE Skogsentreprenörerna. Besök https://syn-kurser.se/

SYN-utbildningarna namnges Natur- och kulturhänsyn (förutom skogsbruksplanläggning) och namnen Grönt körkort/Blått körkort är borttaget.  I PEFC-standarden kallas kurserna fortfarande Natur- och kulturmiljövård.

Natur- och Kulturhänsyn; kurser 2023