Meddela viktiga förändringar i verksamheten senast 30 november

torsdag 28 september 2023

Har ditt avverkningsföretag skaffat fler maskiner eller har ditt skogsvårdsföretag utökat antalet helårsarbeten till 2024?

Glöm inte att ni har skyldighet att meddela ECSkog om ni ska utöka eller minska antal maskiner eller antal helårsarbeten nästa år. Det ligger till grund för faktureringen och utskick av årsdekaler 2024. Meddela ändringarna senast 30 november 2023 till info@ecskog.se.

Har ni lagt ner verksamheten och inte önskar vara certifierade 2024? Sista uppsägningsdagen innan fakturering är 30 november 2023. Om inte uppsägning sker senast en månad innan årsskifte så kommer ni att faktureras även för 2024. Meddela ändringarna senast 30 november 2023 till info@ecskog.se.

Denna information har även delgivits i årets egenkontroll.