Meddela viktiga förändringar i verksamheten senast 30 november

måndag 14 november 2022

Har ditt avverkningsföretag skaffat fler maskiner eller har ditt skogsvårdsföretag utökat antalet helårsarbeten till 2023?

Glöm inte att ni har skyldighet att meddela ECSkog om ni ska utöka eller minska antal maskiner eller antal helårsarbeten nästa år. Det ligger till grund för faktureringen och utskick av årsdekaler 2023. Meddela ändringarna senast 30 november 2022 till info@ecskog.se.

Har ni lagt ner verksamheten och inte önskar vara certifierade 2023? Sista uppsägningsdagen innan fakturering är 30 november 2022. Om inte uppsägning sker senast en månad innan årsskifte så kommer ni att faktureras även för 2023. Meddela ändringarna senast 30 november 2022 till info@ecskog.se.

Denna information har även delgivits i årets egenkontroll.