Jul och Nyår

tisdag 12 december 2023

 ECSkog vill vi tacka för det gångna året och önska alla våra entreprenörer och intressenter God Jul och Gott Nytt År.

Mellan jul och trettondagshelgen gäller följande:
27-29/12 är Stefan tillgänglig
2-5/1 finns Stefan och Ronnie tillgängliga

Stefan 073-081 22 00, Ronnie: 073-801 32 14

Övriga kontaktuppgifter: https://ecskog.se/kontakt

     

Jul och Nyår