Hyggesfritt skogsbruk - en sammanfattning efter kursen hos Skogskompetens Syd

Tisdag 15 november 2022

Kurs i hyggesfritt skogsbruk och ECSkogs VD var en av kursdeltagarna

Den 1 november höll Skogskompetens Syd en kurs i Hyggesfritt skogsbruk utanför Jönköping.

Ulf Johansson, SLU och tidigare chef för Tönnersjöhedens försökspark ledde dagens övning. Forskning och tillämpning av olika former av hyggesfritt skogsbruk är begränsad men några praktiska exempel och fakta förmedlades under dagen.

En metod är s.k. måldiameterhuggning, vilket innebär att endast träd över en specifik diameter avverkas i ett bestånd. Ungefär 30 % av virkesvolymen tas ut. Därefter växer skogen till, samt föryngras naturligt, och samma åtgärd upprepas efter ca 20 år. Resultat visar att virkesvolymsproduktionen minskar med ca 20-30 % jämfört med trakthyggesbruk och att skogen får mer och mer inväxning av gran.

Andra former av hyggesfria metoder demonstrerades av Peter Ask på Sveaskogs mark och av Jonas Zetterlud på Skara stift.

       

Lärdomarna som jag tar med mig från kursen är att hyggesfria metoder kan lämpa sig väl i närheten av bebyggelse eller där många personer vistas, av framför allt estetiska skäl.

Eftersom större delen av landets skogsmark är av ganska trivial karaktär så är naturvårdsvinsterna med hyggesfria metoder små eller obefintliga, jämfört med traktyggesbruk. Volymproduktionen av virke är också lägre.

 

Hyggesfria metoder tror jag kommer att efterfrågas mer och skogsbruket har all anledning att utveckla och testa metoder för att öka sin kunskap. Skogsbolag och skogsentreprenörer bör också lära sig mer och bredda sina erbjudanden till intresserade skogsägare.

 

Denna utbildningsdag var välarrangerad och mycket givande.

/Per Eriksson

 

 

Hyggesfritt skogsbruk - en sammanfattning efter kursen hos Skogskompetens Syd