Undantag från PEFC-standarden p.g.a. Corona: Utbildningar och certifierade entreprenörer

Onsdag 15 april 2020

Restriktionerna p.g.a. COVID-19 har en rad effekter på både samhället och skogsbruket. Många fältutbildningar ställs in p.g.a. svårigheten att i nuläget samla människor och restriktioner med avseende på resor kommer att försvåra tillgången på arbetskraft från andra länder. Framförallt kan det få effekter på skogsvården. Anlitande av PEFC-certifierade entreprenörsföretag och kompetent personal med rätt kunskaper för uppgiften är en grundläggande del av ett hållbart skogsbruk. Det läge vi befinner oss i nu är dock exceptionellt. I samhället finns samtidigt företag och personal som normalt inte arbetar med skogsvård men där den normala verksamheten läggs ned eller i vänteläge. PEFC:s styrelse har därför 2020-04-09  beslutat om följande undantag från standardkraven: Läs mer....

ECSkog anpassar verksamheten med internrevisioner efter rådande läge Läs mer...

 

 Undantag från PEFC-standarden p.g.a. Corona: Utbildningar och certifierade entreprenörer