Framflyttade avvikelser på grund av Corona-pandemin - så här gör du fram till kursen/kurserna genomförs.

tisdag 19 januari 2021

Angående framflyttade avvikelser på grund av Corona-pandemin

Corona-pandemin har gjort att den/de avvikelse/avvikelser i form av kurs/kurser som ert företag skulle ha utfört senast 31 december 2020 har flyttats fram till 31 maj 2021. Nedan beskrivs vad du skall göra under den viktiga tiden fram till att kursen/kurserna genomförs i sin helhet:

Samtliga kurser:

  • Anmäl dig snarast till en kursanordnare och be om skriftlig bekräftelse om det inte är gjort.

SYN-kurser (Natur- och kulturhänsyn mfl):

Första Hjälpen via webben

Kurser i Första hjälpen med utbildare på plats ger alltid bäst träning. Dock är regelbunden träning bättre än ingen träning alls av kunskaper som behöver sitta i kroppsminnet vid en krissituation. ECSkog godkänner att man temporärt under Corona-pandemin gör hela utbildningen hemma genom en webbkurs, vilket är helt utan risk för smitta. Behöver du öva HLR ska du välja en webbkurs där övningsdocka ingår. Förslag på webbkurser kan lämnas av din revisor.

Ytterligare tid efter 31 maj 2021

Corona-pandemin kan fortsatt vara orsak till att kursen/kurserna ej går att genomföra i sin helhet fram till 31 maj 2021. Det är i det läget mycket viktigt att du tar kontakt med din revisor innan tiden löpt ut och uppvisar nedanstående dokumentation om avvikelsen/avvikelserna behöver flyttas fram ytterligare.

Samtliga kurser:

  • Skriftlig bekräftelse på kursanmälan.
  • Skriftlig bekräftelse på att kursen är inställd/uppskjuten eller annan dokumentation på att det inte har kunnat genomföras på grund av Corona-pandemin.

SYN-kurser (Natur- och kulturhänsyn mfl):

  • Intyg på godkänd teoretisk del, dvs webbmodulerna i skötselskolan som hör till respektive fältkurs.
Framflyttade avvikelser på grund av Corona-pandemin - så här gör du fram till kursen/kurserna genomförs.