ECSkog sammanfattar 2023 och blickar fram mot 2024

fredag 29 december 2023

ECSkog AB bildades 2003 och har under 2023 fyllt 20 år. ECSkog sammanfattar ett framgångsrikt jubileumsår med alltfler entreprenörer som väljer att certifiera sin verksamhet under ECSkogs gruppcertifieringsparaply. Under hösten passerades för första gången 2500 certifierade entreprenörsföretag i paraplyet och uppgår idag till 2545 entreprenörsföretag. Under året har över 900 revisioner genomförts varav drygt 200 är certifieringsrevisioner, 300 är förrevisioner och 400 är internrevisioner. 

Under 2024 träder den femte PEFC-standarden i kraft redan den 16 januari och ECSkog kommer under hela året att informera om nyheterna i samband med revisioner och egenkontroller.

Den 1 april tillträder ny VD Per Hoflund som idag är produktionschef på Vida.

Vi önskar alla anslutna företag och samarbetspartners ett riktigt Gott nytt hållbart år 2024! 

 

ECSkog sammanfattar 2023 och blickar fram mot 2024