Åtgärder med anledning av Coronavirus och covid-19

Fredag 27 mars 2020

Det finns nu tydliga tecken på att covid-19 sprids i samhället, i synnerhet i storstadsregionerna. Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför att man ska tänka igenom om resor, även inom landet till eller ifrån storstäderna, är nödvändiga att genomföra.

ECSkog:s verksamhetsområde sträcker sig över hela Sverige och i utförandet av våra tjänster rör vi oss därmed i hela landet. Vi har påbörjat årets internrevisionssäsong och har att förhålla oss till de regelverk som respektive standard ställt upp i relation till smittorisker. Detta för såväl egen personal som för våra gruppmedlemmar (entreprenörer).

Många av våra medlemmar är äldre och vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och är restriktiva med besök i våra verksamheter där äldre bor eller vistas. Detta för att minska risk för smittspridning hos de äldre som är mer känsliga för infektioner.

Åtgärder med anledning av Coronavirus och covid-19:

Mot bakgrund av rådande läge och utfärdade rekommendationer gäller följande.

ECSkog har i nuläget genomfört ungefär 40 % av årets internrevisioner. Vi kommer i mesta möjliga mån att genomföra återstående internrevisioner dels på distans och dels i fält.

Internrevisioner på distans med inriktning på uppföljning av dokumentation samt verifiering av standardkravsuppfyllelse. Möjliga tekniker för detta är telefonintervju och/mail/MMS-kommunikation.

Om ett fysiskt besök genomförs, efter överenskommelse med entreprenören, ska revisionsbesöket flyttas från den privata innemiljön direkt ut till skogen. Vid fysiska besök ska Folkhälsomyndighetens rekommendationer följas. ECSkog:s rekommendation är då att träffa enbart en person åt gången.

Dessa åtgärder gäller så länge nuvarande rekommendationer om resor och smittorisker gäller. Så snart dessa ändras till att vara mindre restriktiva ska revisioner och utbildningar genomföras enligt ordinarie rutiner.

Åtgärder med anledning av Coronavirus och covid-19