Årets fokusområden inom PEFC:s entreprenörsstandard

torsdag 31 augusti 2023

Kompetens och personal från utlandet samt miljögodkända oljor

Vid 2023 års revisioner har vi haft och kommer att ha fokus på att PEFC:s entreprenörsstandard följs inom kompetens och personal från utlandet. Vi kommer också att fokusera på att det används miljögodkända oljor i hydraulsystem och till kedjesmörjning. Det är även möjligt att vi kommer att göra stickprov med oljeanalyser. Läs mer i artikeln från PEFC här.

Årets fokusområden inom PEFC:s entreprenörsstandard