PEFC - vad är det?

PEFC är kvittot på miljövänlig råvara från ett hållbart skogsbruk. Svenska PEFC är en del av ett internationellt system för certifiering av skogsbrukets skötselmetoder och virkets spårbarhet.

Den svenska PEFC-skogsstandarden omfattar tre delar.

  • Skogsskötselstandard
  • Social standard
  • Miljöstandard

Den kompletta standarden finns på Svenska PEFC: s hemsida.

Vilka krav måste den som är certifierad uppfylla?

Den nya PEFC-standarden trädde i kraft 2017-05-31, övergångsperioden är ett år.

Kraven för dig som är skogsentreprenör finns i den nya standarden PEFC SWE 003:4.

Den tidigare standarden var PEFC SWE 003:3.

 


Minst hälften av certifieringreglerna styrs av lagar och andra krav, utanför certifieringsstandarden!

På första raden i entreprenörscertifieringsstandarden står att man ska följa svensk lag. Den regeln ger ensam flera regler att hålla ordning på än resten av standarden. Det gäller exempelvis regler i arbetsmijölagstiftningen, miljöbalken, skogsvårdslagen, ADR-reglementet och trafiklagstiftningen med mera. På denna sida försöker vi ge mera information om dessa regelverk, och hjälp att följa dem. Du som är certifierad genom ECSkog har tillgång till Regelrätt Skogsbruk via fliken "Logga in". Logga in med det lösenord du fick med certifieringsdekalerna. Där finns en aktuell sammanställning över alla regelverk som berör skoglig verksamhet.

Saknar du ditt lösenord, skicka e-post till va@ecskog.se. Ange företagets namn och bevisnummer eller organisationsnummer, så får du nytt lösenord.