Stefan Olaison blir tf vd på ECSkog

onsdag 28 juni 2023

Vi välkomnar Stefan Olaison som tf vd hos oss. Tillträdesdag 1 juli 2023.

Stefan kommer fortsatt även att jobba som internrevisor.

Ni hittar hans kontaktuppgifter här.

Stefan Olaison blir tf vd på ECSkog